Prieskum „Využitie IT pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím“ – vyhodnotenie

Aktualizácia:

Veľmi pekne ďakujeme za účasť 66 škôl v prieskume, pomôže nám to rozvíjať Pinf Hry do budúcnosti. Vyžrebovali sme tri školy, ktoré získavajú knižnú cenu od Nadácie Filantropia a Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Tieto školy budeme v priebehu týždňa kontaktovať.

Knižné ceny získavajú školy:

  • Špeciálna škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica
  • Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa
  • Súkromná Spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky

Výhercom srdečne gratulujeme a želáme príjemné čítanie!


Pôvodná správa:

Dnes, 31.5.2017 sme rozoslali do špeciálnych škôl prieskum o využívaní Pinf Hier. Tri školy, ktoré prieskum vyplnia získajú knižnú cenu od Nadácie Filantropia.

Prieskum potrvá do pondelka 5.6.2017, 14:00.

Výhercov vyhlásime do 11.6.2017 na stránke pinfhry.sk

 

Scroll to Top