Ako sa dajú využiť Pinf Hry?

Nainštalovali ste si doma alebo v škole Pinf Hry a chcete ich využitie nejako obmieňať alebo ho prispôsobiť potrebám triedy? Pinf Hry majú rôzne spôsoby využitia. V tomto článku si niektoré z nich predstavíme.

Využitie v domácnosti

V prípade, že dieťa zvláda ovládať tablet alebo počítač a viete, že Pinf Hry už pozná a vie ich používať, môže sa hrať s Pinf Hrami samé. Ak ešte Pinf Hry tak dobre nepozná alebo nezvláda ovládať tablet či počítač, buďte radšej pri ňom a hrajte sa spolu. Väčšina hier sa dá hrať spoločne a niektoré to dokonca vyžadujú – ako napríklad hra Farby.

 

Je dobré ukázať, ako vyzerá značka „správne“ a „nesprávne“ a taktiež ich zvuky.

Využitie v inštitúciách

Nie každá inštitúcia má toľko tabletov koľko detí. No ani toto nie je problém. Pinf Hry môžete využívať v skupinách, individuálne alebo sa môže hrať a učiť celá skupina.

Individuálne využitie, tj. každé dieťa hrá na svojom tablete či počítači, je zaujímavou možnosťou na zamestnanie celej skupiny. Dieťa si samé vyberie svoju hru a s ňou sa môže hrať. Tento spôsob využitia je však možný až vtedy, keď deti dokážu s tabletmi či počítačmi pracovať samostatne.

Pinf Hry sa dajú využiť aj v skupinkách. Deti sa môžu spolu starať o Prasiatko, počítať alebo čítať písmená.

Máte vo vašej inštitúcií interaktívne tabule? Pinf Hry fungujú aj s nimi! Deti sa pri interaktívnej tabuli môžu striedať a tak sa zabavia a aj sa niečo nové naučia.

V tomto článku nie sú pokryté všetky spôsoby použitia – vždy, keď navštívime školu alebo inú inštitúciu, ktorá Pinf Hry používa, tešíme sa, že sa im naše hry páčia a že ich deti radi hrajú a učia sa s nimi.

Scroll to Top